BOPRA-pilottitutkimus saatu päätökseen – tulokset lupaavia

BOPRA-tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus saatettiin onnistuneesti päätökseen syyskuun alussa. Pilottitutkimus toteutettiin Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä ajalla 20.5.–2.9.2019 ja sen tavoitteena oli varmistaa uuden NIRS-laitteen toimivuus ensihoito-olosuhteissa, selvittää tutkimusprotokollan toimivuutta sekä tarkentaa päätutkimuksen otoskokolaskelmia. 

Tutkimukseen otettiin mukaan yksiköiden hoitamat anestesiaintuboidut, täysi-ikäiset potilaat, joita pilotin aikana kohdattiin yhteensä 128. Näistä 100 saatiin mukaan tutkimukseen. Pilottitutkimus toteutui onnistuneesti ja täytti sille asetetut tavoitteet, ja sen tulokset vaikuttavat varsin lupaavilta. Näin ollen varsinainen tutkimus päästään todennäköisesti käynnistämään kaikissa Suomen lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdissa vuoden 2019 aikana. 

Lisätietoja: 

Hankejohtaja, tutkimuksesta vastaava
Jouni Nurmi
jouni.nurmi@hus.fi
p. 050 595 1576

Projektipäällikkö
Anna Olkinuora
anna.olkinuora@finnhems.fi
p. 0400 237 211