Potilaalle

BOPRA on valtakunnallinen tutkimus, jossa kartoitetaan uudella ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa. 

Eräs lääkärihelikopteritoiminnan keskeisimpiä toimenpiteitä on potilaan nukuttaminen ja hengitystien varmistaminen. BOPRA-tutkimuksessa potilaan aivojen hapensaantia seurataan tarralla otsaan kiinnitetyn lähi-infrapunavaloa (near-infrared spectroscopy, NIRS) käyttävän laitteen avulla. Tutkimus ei vaikuta hoitoon muutoin kuin että potilaan tilaa seurataan tavanomaista tarkemmin ja hoidon taso voi nousta aiempaa tarkemman monitoroinnin myötä.

Tutkimuksen luonteen vuoksi suostumusta ei voida pyytää potilailta etukäteen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä osallistuminen tai osallistumatta jättäminen vaikuta potilaalle annettavaan hoitoon. Tutkimushoitaja ottaa jälkikäteen yhteyttä potilaaseen tai hänen omaiseensa ja pyytää suostumusta tietojen käyttämiseen tutkimuksessa sekä myöhemmin tehtävään puhelinhaastatteluun.

Osallistumalla lääketieteelliseen tutkimukseen voi auttaa vakavasti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden hoitomenetelmien kehittämisessä. 

Potilastiedote

Alla olevassa tiedotteessa potilaalle / potilaan omaiselle kerrotaan tarkemmin tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja menetelmistä sekä tutkimuksessa kerättävien henkilötietojen käsittelystä.

Ota yhteyttä

Jos sinulle herää kysyttävää, ota meihin yhteyttä.