Pilottitutkimuksen toinen abstrakti julkaistu

BOPRA-tutkimuksen pilottivaiheen toinen abstrakti julkaistiin virtuaalisesti muiden Euroanaesthesia 2020-kongressin julkaisujen yhteydessä. Pilottitutkimuksen mukaan ensihoidon aikainen anestesia johtaa osalla potilaista aivojen happeutumisen alenemiseen, mutta syyt ja seuraukset ovat vielä toistaiseksi epäselviä ja niitä on tutkittava tarkemmin.

Kongressin muut abstraktit löydät tästä linkistä. Allaoleva abstrakti löytyy linkin takaa sivulta 300.

EA2020-abstract