Pilottitutkimus käynnistynyt lupaavasti

BOPRA-pilottitutkimus käynnistettiin onnistuneesti Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä maanantaina 20. toukokuuta 2019. Ensimmäisten viikkojen kokemusten perusteella tutkimus näyttää lupaavalta. Neljän viikon aikana yksiköt ovat kohdanneet yhteensä 35 tutkimuksen inkluusiokriteerit täyttävää potilasta (anestesiaintuboitu yli 18-vuotias potilas), joista 28 potilasta on monitoroitu onnistuneesti.

Pilottitutkimus kestää arviolta elokuun loppuun ja sen aikana on tarkoitus kerätä 100 tutkimuspotilasta. Pilotin avulla varmistetaan uuden NIRS-laitteen toimivuus ensihoito-olosuhteissa, selvitetään tutkimusprotokollan toimivuutta sekä tarkennetaan marraskuussa käynnistyvän päätutkimuksen otoskokolaskelmia.

Pilottitutkimukselle on eettisen toimikunnan puoltava lausunto sekä HUSin ja PPSHPin tutkimuslupa. Laitteen käyttöönotosta on myös tehty ilmoitus Valviralle sekä lääkärihelikoptereita operoiville lentoyhtiöille. Päätutkimus valmistellaan omana kokonaisuutenaan, kun pilottitutkimuksen tulokset on saatu käyttöön. 

Lisätietoja:

Hankejohtaja Jouni Nurmi
FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö / HUS Akuutti
jouni.nurmi@hus.fi
p. 050 595 1576

Projektipäällikkö Anna Olkinuora
FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö
anna.olkinuora@finnhems.fi
p. 0400 237 211